เรียนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว

เรียนพิเศษ ม.6 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว เตรียมสอบ SAT ด้วยทีมติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญ สอนพิเศษตามเนื้อหาและข้อสอบจริง กับติวเตอร์เฉพาะทางที่มีความเก่งทั้งในด้านวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบ เรียนโดยตรงในรายวิชา SAT ที่ต้องการ เตรียมความพร้อมสู่การสอบด้วยข้อสอบจริง   การสอน SAT มีอยู่ 2ส่วน English (Verbal) โดยส่วนนี้จะมีส่วนย่อย ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Writing , Reading , Essay , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading Mathematical reasoning โดยส่วนนี้จะมีส่วนย่อย ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons (QCs), Regular Math …

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว Read More »

เรียนพิเศษ ม.6 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว สอนด้วยทีมติวเตอร์จากจากมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญ ติวเตอร์สอนเนื้อหาและโจทย์ข้อสอบจริงเพื่อเตรียมสอบ SAT ติวกับติวเตอร์เฉพาะด้าน เรียนด้าน SAT มาโดยตรงเพื่อสอนพิเศษ จะเน้นวิชาการ และในด้านเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ และจะมีการให้ทดสอบพร้อมจับเวลาเสมือนจริง   การสอน SAT มีอยู่ 2ส่วน English (Verbal) โดยส่วนนี้จะมีส่วนย่อย ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Writing , Reading , Essay , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading Mathematical reasoning โดยส่วนนี้จะมีส่วนย่อย ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons (QCs), Regular …

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว Read More »

เรียนพิเศษ ม.6 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว สอนด้วยทีมติวเตอร์จากจากมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญ รับสอนพิเศษ SAT ติวเตอร์สอนเนื้อหาและโจทย์ข้อสอบจริงเพื่อเตรียมสอบ SAT ติวกับติวเตอร์เฉพาะด้าน เรียนด้าน SAT มาโดยตรงเพื่อสอนพิเศษ จะเน้นวิชาการ และในด้านเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ และจะมีการให้ทดสอบพร้อมจับเวลาเสมือนจริง   การสอน SAT มีอยู่ 2ส่วน English (Verbal) โดยส่วนนี้จะมีส่วนย่อย ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Writing , Reading , Essay , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading Mathematical reasoning โดยส่วนนี้จะมีส่วนย่อย ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons …

รับสอนพิเศษ SAT Onlineตัวต่อตัว Read More »