เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

รับสอนภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว สอนเป็นกลุ่ม

รับสอนภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว สอนเป็นกลุ่ม รับสอนภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่ เป็นภาษาทางการ ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้ใช้ทั่วโลกราว 130 ล้านคน นอกจากนี้ภาษาญี่ปุ่นยังถูกใช้ในหมู่ชาวญี่ปุ่นที่ย้ายไปอยู่นอกประเทศ นักวิจัยญี่ปุ่น และนักธุรกิจต่าง ๆคำภาษาญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศอย่างมาก ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางการของประเทศด้วยความนิยม ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางการเต็มตัว (ไม่มีการใช้ภาษาต่างประเทศในวงราชการ) ภาษาญี่ปุ่นมีแบบภาษาที่เรียกกันว่ามาตรฐาน 2 แบบ คือ เฮียวจุงโงะ (標準語, hyōjungo?, ภาษามาตรฐาน) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันโทรทัศน์ และ เคียวซือโงะ (共通語, kyōtsūgo? ภาษาร่วม) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างไม่เป็นทางการ