เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ที่บ้าน จรัญ13

รับติว TOEIC ตัวต่อตัว

รับติว TOEIC ตัวต่อตัว รับติว TOEIC ตัวต่อตัว โดยทีมสอนติวเตอร์มากประสบการณ์ รับติว TOEIC ที่บ้าน มาแล้วไม่ต่ำกว่า8ปี ติวกันได้เข้าใจถึงทุกเรื่องของข้อสอบ เรียนง่ายๆสบายๆไปกับเราที่บ้านด้วยครูสอน TOEIC ไปสอนให้ถึงบ้านแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกวันและเวลาตามผู้เรียนสะดวก หรือตามนัดหมาย ติวได้เฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ ช่วยแก้ปัญหาทำข้อสอบไม่ได้     ข้อสอบ Classic TOEIC จะประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบทางด้านการฟัง 100 ข้อ (ฟังจากเทปที่อัดไว้) และการอ่าน 100 ข้อ ระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละครั้ง   Section 1 ส่วนของการฟัง Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ) Part II : …

รับติว TOEIC ตัวต่อตัว Read More »