เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

ติว TU-GET ตัวต่อตัว ที่บ้าน

ติว TU-GET ตัวต่อตัว ที่บ้าน เป็นพี่ๆติวเตอร์จากธรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณ์สอบ TU-GET และมีประสบการณ์สอนTU-GET เปิดรับติวตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย พร้อมส่งติวเตอร์TU-GET ไปถึงบ้านน้องๆทันที การสอนพิเศษ TU-GET เรานำเนื้อหาที่มาจากแนวข้อสอบ ที่เก็บรวบรวมไว้หลายๆปี แล้วนำมาสรุปเป็นเนื้อหาที่มีการพัฒนาเอกสารจากติวเตอร์ธรรมศาสตร์ เปิดสอนกันสดๆ โดยที่เนื้อหาตัวนี้พัฒนาจนสุดยอดแล้ว ติวเตอร์ TU-GET ก็เคยใช้เนื้อหาส่วนนี้สอนจนน้องหลายๆคน สอบติและ ประสบความสำเร็จในการสอบTU-GETมาแล้วมากมาย     มีแนวข้อสอบTU-GETมาให้น้องๆได้ฝึกทำ และเห็นแนวข้อสอบจริง     ติวเตอร์วิเคราะห์จุดอ่อน หรือจุดด่อยในการทำข้อสอบให้ตรงจุด     มีแนวการติวที่เฉพาะติวกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งพื้นฐานแตกต่างกันไป     ออกแบบการทำข้อสอบให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกับติวเตอร์เฉพาะทาง   ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน 1.1 Sentence Completion ( …

ติว TU-GET ตัวต่อตัว ที่บ้าน Read More »