เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ที่บ้าน จรัญ13

สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว สอนถึงที่

สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว สอนถึงที่ สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว สอนถึงที่ (อังกฤษ: Test Of English as a Foreign Language: TOEFL) เป็นการทดสอบวัดความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นจำเป็นต้องทดสอบโทเฟิลนี้ ผลคะแนนโทเฟิลมีผลเป็นเวลา 2 ปี   การสอบโทเฟิลจัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) มีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) และยังคงมีการสอบในปัจจุบัน โดยรูปแบบการสอบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในปัจจุบันการวัดผลได้แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง   ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5   รับติวสอบ TOEFL ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์ที่มีความชำนาญด้านที่โดยตรง และค่อยเกี่ยวในสนามสอบ TOEFL อย่างยาวนาน …

สอนพิเศษ TOEFL ตัวต่อตัว สอนถึงที่ Read More »