ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.6 ตัวต่อตัว สาธุประดิษฐ์

รับติวสอบเข้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

รับติวสอบเข้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สามารถนัดเรียนได้แบบตัวต่อตัว อยากให้ไปสอนที่ไหนก็ได้ตามแต่สะดวก ปลอดภัยด้วยการยืนยันตนจากติวเตอร์ทุกคน พร้อมแนวข้อสอบทุกวิชา ในทุกๆคณะ ติวเข้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตร นานาชาติ สำหรับน้องๆที่สนใจได้เตรียมตัวฝึกฝนตัวและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แบบเร่งด่วน ติวได้ทุกๆวิชา อาธิ คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม GAT PAT เป็นต้น   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน 20 สาขาวิชา ดังนี้    วิศวกรรมเคมี    วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)    วิศวกรรมเครื่องกล    วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)    วิศวกรรมไฟฟ้า    วิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)    วิศวกรรมโยธา    วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) …

รับติวสอบเข้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) Read More »