ติวเตอร์วิทย์ ม.4 ตัวต่อตัว มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนพิเศษวิทย์ที่บ้าน ซอยพิบูลสงคราม22

เรียนพิเศษวิทย์ที่บ้าน ซอยพิบูลสงคราม22 เรียนพิเศษวิทย์ที่บ้าน ซอยพิบูลสงคราม22 น้องๆที่สนใจเรียนพิเศษวิทย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยทางเรามีติวเตอร์รับติววิทย์ ที่สอนแยกแต่ละวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ก็สามารถสอบถามและเรียนวิทย์เสริมได้เลย   วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น เรียนพิเศษวิทย์ อนุบาล อ.1-อ.3 เรียนพิเศษวิทย์ ประถม ป.1-ป.6 เรียนพิเศษวิทย์ มัธยม ม.1-ม.6 เรียนพิเศษวิทย์ มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   รับติววิทย์ตามบ้าน ซอยพิบูลสงคราม22 ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย สอนตามหลักสูตรโรงเรียน100% ครอบคุมเนื้อหาที่ต้องการใช้สอบ ด้วยทีมงานจัดหาครูสอนวิทย์ ที่คัดเลือกความสามารถในการสอนแบบเชี่ยวชาญ คอยดูแลน้องๆตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนไปจนหลังเรียนเสร็จ แนะนำแก้ไขข้อบกพร่องให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และการเรียนตัวเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว ทำให้ทางผู้ปกครองสามารถเห็นพัฒนาการของน้องๆได้ตั้งแต่การเรียน 1-2ครั้งแรกของการเรียน …

เรียนพิเศษวิทย์ที่บ้าน ซอยพิบูลสงคราม22 Read More »