เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

KEY IGCSE & GED กุญแจนี้จะพาน้องๆสอบผ่าน

KEY IGCSE & GED กุญแจนี้จะพาน้องๆสอบผ่านและได้คะแนนแบบที่ตั้งใจไว้เลย!!! สอนเนื้อหาเด็กอินเตอร์ International  IGCSE และ GED โดยเตรงถ้าอยากเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามได้ เรามีติวเตอร์ที่คอยให้คำแนะนำการสอบ IGCSEทุกวิชา พร้อมรับรองคุณภาพการสอนได้เพราะติวเตอร์แต่ละท่านมีแนวขอสอบ GED และ IGCSE สอนกันให้น้องๆที่เรียนหลักสูตรนานชาติอยู่ประจำ ข้อสอบเพียบว่างแผนการสอนโดยดูจากตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าถนัดวิชานั้นๆหรือปรับความเข้าใจได้อย่างไรบ้าง   การสอบ IGCSE เนื้อหาการสอบ IGCSE ถึงแม้ว่า IGCSE เป็นระบบการสอบของทางประเทศอังกฤษ การสอบทุกวิชาของ IGCSE นั้นจะต้องทำการสอบผ่านระบบการเขียนลงในกระดาษ (paper-based) เนื้อหาในการสอบ IGCSE จะเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ ผู้สอบจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ อีกทั้งผู้สอบจะต้องมีความสามารถในเนื้อหาการสอบวิชานั้นๆ วิชาหลักของ IGCSE ส่วนใหญ่แนวข้อสอบวิชาหลักของ IGCSE จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย (Open-ended Question) และ ปรนัย (Multiple Choice) ในบางข้อสอบของวิชาอาทิเช่นวิทยาศาสตร์ ในการสอบ IGCSE นั้นผู้สอบจะต้องทำกระดาษข้อสอบ (paper) อย่างน้อย 2 ชุด …

KEY IGCSE & GED กุญแจนี้จะพาน้องๆสอบผ่าน Read More »