ติวเตอร์เลข ป.6 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติว ป.6 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติว ป.6 ออนไลน์ตัวต่อตัว ติว ป.6 ออนไลน์ตัวต่อตัว การติวแบบตัวต่อตัวสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เน้นการฝึกทำข้อสอบให้คุ้นเคยกับรูปแบบและแนวข้อสอบ ช่วยให้นักเรียนมั่นใจและทำได้ดีขึ้นเมื่อถึงสนามสอบจริง สอนได้ทั้งเนื้อหาแบบทั่วไปและแบบเจาะเฉพาะบท สามารถเลือกสอนเป็นรายวิชาได้ มีติวเตอร์ชายและหญิงให้เลือก   คณิตศาสตร์ ป.6 วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาษาอังกฤษ ป.6 ภาษาไทย ป.6 สังคม ป.6   น้อง ๆ ป.6 ที่มีปัญหากับวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น เลข วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฯลฯ สามารถเรียนพิเศษเฉพาะวิชากับติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ ทางสถาบันมีติวเตอร์มากกว่า 1,000 คน ทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และจากโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง สามารถเลือกติวเตอร์ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์มหิดล หรือติวเตอร์จากโรงเรียนกวดวิชาอื่น ๆ เรียนพิเศษ  ป.6 ออนไลน์ตัวต่อตัว   หลักสูตร ไทย Gifted …

ติว ป.6 ออนไลน์ตัวต่อตัว Read More »