ครูสอนพิเศษอนุบาลที่บ้านตัวต่อตัว รามคำแหง

ติวเข้าสาธิตประสานมิตร

ติวเข้าสาธิตประสานมิตร สอบถึงบ้านแบบตัวต่อตัว เสริมความรู้ทางวิชาการและทักษะต่างๆ สร้างความพร้อมกับการสอบเชิงวิเคราะห์ทั้งตัวเลข ภาษา และเชาว์ เรียนติวเข้าตั้งแต่ อนุบาล2 อนุบาล3 ประถม6 เสริมความรู้ในทุกๆด้านให้น้องมีความพร้อมกว่าเด็กคนอื่น พร้อมกับการส่งติวเตอร์ไปสอนข้อสอบติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตทั้งหมด ที่ผู้ปกครองหลายๆท่านหวังผลว่าผู้เรียนต้องสอบได้ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งหรือเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งขออนาคตน้องๆที่จะทำให้ผู้ปกครองชื่นใจ จึงจัดคอร์สติวสอบเข้าสาธิต หลายๆเครือ ไม่ว่าจะเป็น สาธิตจุฬา สาธิต มศว สาธิตเกษตร สาธิตรามคำแหง สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต สาธิตสวนสุนันทา ฯลฯ เป็นต้น   แนวการสอนของเรา คือ ทางเราจะส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ ผู้เรียนสามารถกำหนดเรียนหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ติวเข้า สอบเข้า ติวเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน และสามารถกำหนดเรื่องของวัน-เวลา สถานที่เรียน ได้เองอีกด้วย ด้วยราคาที่คุ้มค่ากับรูปแบบการสอนที่ยืดหยุ่นได้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เขตปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา …

ติวเข้าสาธิตประสานมิตร Read More »