ติวสอบ SAT

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

สอน SAT ตัวต่อตัว

สอน SAT ตัวต่อตัว น้องๆ หรือผู้ปกครองที่อยากได้ติวเตอร์ติว SAT เพื่อนำคะแนนใช้เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งไทยและต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ สามารถแจ้งความต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นSAT MATH หรือ SAT ENG ก็สามารถติวให้ได้ พร้อมแนวข้อสอบเก่าๆที่ทางสถาบันเราเก็บรวบรวมไว้เอง พร้อมทั้งน้องๆสามารถฝึกฝนตัวเองได้คนเดียว ตั้งแต่วันนี้ด้วยการลงคอร์ส SAT มีสองวิชาแล้วแต่ผู้เรียนจะพัฒนาตัวเองในวิชาอะไร หนึ่งเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของเลขที่เป็นภาษาอังกฤษ และในส่วนของ SAT verbal ก็สอนได้เช่นกันติวเตอร์ส่งให้เป็นแบบสอนเฉพาะทางเก่งทั้ง MATH และVerbal เฉพาะด้านไปเลยทีเดียว      รับสอน SAT math ตัวต่อตัว นอกสถานที่    รับสอน SAT verbal ตัวต่อตัว นอกสถานที่   การทดสอบการใช้เหตุผลเอสเอที (SAT Reasoning Test) เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เอสเอทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ข้อสอบได้รับการพัฒนาโดย Educational Testing …

สอน SAT ตัวต่อตัว Read More »

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

รับติว SAT math & verbal

รับติว SAT math & verbal การสอบ SAT เป็นการสอบมาตรฐาน ระยะเวลาการสอบ 3 ชั่วโมง ที่วัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนามาช่วงเวลาหนึ่ง และที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะอ้างอิงถึงผล SAT ในการพิจารณารับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังอาจใช้ผลสอบ SAT ในการพิจารณาสิทธิในการขอทุนการศึกษาด้วย การสอบ SAT บริหารและดำเนินการโดย ETS และเปิดสอบทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ครั้งในแต่ละปี   โครงสร้างของข้อสอบ ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 7 section เวลาในการสอบคือ 3 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งข้อสอบดังนี้ SAT Verbal : มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Reading , Grammar และ …

รับติว SAT math & verbal Read More »