ติวเตอร์สอนพิเศษชีววิทยาตัวต่อตัวถึงที่บ้าน พญาไท

รับสอนพิเศษชีวะ ม.4

รับสอนพิเศษชีวะ ม.4 เรามีบริการสอนพิเศษชีวะตามบ้าน คือ ทางเราจะส่งติวเตอร์ไปสอนให้น้องๆถึงบ้าน วันเวลาน้องๆสามารถเลือกได้ ด้วยการติวที่ได้รับผลตอบรับที่ดีน้องๆที่เรียนกับเราได้ผลการเรียนวิชาชีวะที่ดีขึ้น และมีน้องๆหลายคนสอนติดในมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ ทางสถาบันเรายินดีให้บริการรับสอนพิเศษชีวะ ม.4 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ดี เพื่อเรียนต่อในระดับต่อไปด้วย บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 1 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร — 1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ — 1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน — 1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด — 1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า — 1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย — 1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ — 1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ 1.2 ชีววิทยาคืออะไร 1.3 ชีววิทยากับการดำ รงชีวิต 1.4 ชีวจริยธรรม บทที่ 2 …

รับสอนพิเศษชีวะ ม.4 Read More »