อัตราค่าเรียนแบบสอนOnline

สอนสดตัวต่อตัว ถามตอบได้ทันที ผ่าน ZOOM LINE SKYPE


หลักสูตรไทย (Online)

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ระดับอนุบาล 1-3

175

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

175

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

200

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

225

ติวเข้า ม.1

225

ติวเข้า ม.4

225

ระดับมหาวิทยาลัย

275+

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 250บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก125บาท/ชั่วโมง


หลักสูตรอื่นๆ (Online)

Gifted/ สสวท / Inter / English Program / Bilingual / IEP / MEP / IP

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ระดับอนุบาล 1-3

225

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

225

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

250

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

275

ติวเข้า ม.1

275

ติวเข้า ม.4

275

ระดับมหาวิทยาลัย

325+

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 250บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก125บาท/ชั่วโมงติวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย (Online)

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

TGAT
TPAT
วิชาสามัญ

275

สอบเข้าภาคอินเตอร์จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

และอื่นๆ

เริ่มต้น 325-700**

CU-AAT

IELTS 

CU-TEP

TOEFL

CU-ATS

TOEIC

CU-BEST

TU-GET

SAT

SAT Subject

ภาษาอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 325**

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 300บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก150บาท/ชั่วโมง

**ค่าเรียนมีผลต่อคะแนนที่ต้องการ ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งทาง Line : @iChula


หลักสูตรภาษาไทยให้กับชาวต่าวชาติ (Online)

วิชา

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน

เพื่อให้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเชิงธุรกิจ

เริ่มต้นที่ 325บาท

 


เรียนขั้นต่ำวันละ 2ชั่วโมง/วิชา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะชำระกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ หลังเรียนเสร็จ

ทางสถาบัน iChulaTutor ไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าเรียนเป็นคอร์ส