สอน SAT ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

สอน SAT ตัวต่อตัว น้องๆ หรือผู้ปกครองที่อยากได้ติวเตอร์ติว SAT เพื่อนำคะแนนใช้เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งไทยและต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ สามารถแจ้งความต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นSAT MATH หรือ SAT ENG ก็สามารถติวให้ได้ พร้อมแนวข้อสอบเก่าๆที่ทางสถาบันเราเก็บรวบรวมไว้เอง พร้อมทั้งน้องๆสามารถฝึกฝนตัวเองได้คนเดียว ตั้งแต่วันนี้ด้วยการลงคอร์ส SAT มีสองวิชาแล้วแต่ผู้เรียนจะพัฒนาตัวเองในวิชาอะไร หนึ่งเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของเลขที่เป็นภาษาอังกฤษ และในส่วนของ SAT verbal ก็สอนได้เช่นกันติวเตอร์ส่งให้เป็นแบบสอนเฉพาะทางเก่งทั้ง MATH และVerbal เฉพาะด้านไปเลยทีเดียว

 

  •    รับสอน SAT math ตัวต่อตัว นอกสถานที่
  •    รับสอน SAT verbal ตัวต่อตัว นอกสถานที่

 

การทดสอบการใช้เหตุผลเอสเอที (SAT Reasoning Test) เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เอสเอทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ข้อสอบได้รับการพัฒนาโดย Educational Testing Service แต่ในปัจจุบันองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดสอบเท่านั้น ข้อสอบใช้ในการวัดความสามารถของเด็กในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยจัดสอบครั้งแรกในปี 1926 โดยมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งหลังจากนั้น ข้อสอบนี้เคยมีชื่อว่า ข้อสอบความถนัดทางการศึกษา (Scholastic Aptitude Test) จากนั้นเปลี่ยนเป็น ข้อสอบทางการศึกษา (Scholastic Assessment Test) แต่ในตอนนี้เอสเอทีไม่มีความหมายดังกล่าวอีกต่อไป ข้อสอบเอสเอทีนั้นทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเช่นเดียวกับข้อสอบความถนัดทั่วไปที่จัดสอบโดยสทศ.

 

SAT-I (Reasoning Test)   

จะประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วน คือ Critical Reading, Math และ Writing ( เรียกส่วนที่ไม่ใช่ Math ว่า Verbal) โดยแต่ละส่วนจะคิดเป็นคะแนนส่วนละ 800 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 2400 คะแนน ช่วงคะแนนในแต่ละส่วนจะมีได้ตั้งแต่ 200-800 คะแนน

»Critical Reading นั้นจะมีคำถามอยู่สองชนิด คือ vocabulary part และ reading part ส่วน

»Math จะเป็นคำถามคณิตศาสตร์ ทั่ว ๆ ไป (ความรู้ประมาณ ม. 3) มีทั้งตัวเลือกและเติมคำตอบในช่อง (grid)

»Writing จะประกอบด้วย essay, grammar (error recognition) และ sentence completion

 

รายละเอียดการสอบ SAT

ตามที่ข้อสอบ SAT ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบในเดือนมีนาคม 2005 นั้นรูปแบบของข้อสอบใหม่ประกอบโดยข้อสอบ 7 ประเภทดังนี้

  1. Math: Multiple Choice

» เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยมีตัวเลือกให้ 5 ข้อ

» เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้ (GMAT ยากกว่า SAT)

  1. Math: Grid-Ins

» เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยไม่มีตัวเลือกให้

» เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้

  1. Identifying Sentence Errors

» เป็นข้อสอบ Grammar เหมือน TOEFL CBT แต่มีตัวเลือก 5 ข้อ

» เรียนวิชา Error Identification ของ TOEFL ได้ (TOEFL ง่ายกว่า SAT)

  1. Improving Sentences

» เป็นข้อสอบ Grammar และ Style โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

» เรียนวิชา Sentence Correction ของ GMAT ได้ (GMAT ยากกว่า SAT)

  1. Identifying Paragraph Errors

» เป็นข้อสอบ Writing โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

» เรียนวิชา Paragraph ของ TOEFL iBT ได้

  1. Essay

» เป็นข้อสอบ Writing

» เรียนวิชา Writing ของ GMAT ได้

  1. Sentence Completion

» เป็นข้อสอบ Vocabulary และ Reading โดยผู้สอบต้องเลือกคำศัพท์เติมในช่องว่าง

» สามารถทดแทนด้วยการเรียน Vocabulary และ Reading ของ GMAT ได้

» ผู้เรียนควรท่องศัพท์เพิ่มเติม

  1. Reading Comprehension

» เป็นข้อสอบ Reading โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก

» เรียนวิชา Reading ของ GMAT ได้