สอนพิเศษSATตามบ้าน

สอนพิเศษSATตามบ้าน

สอนพิเศษSATตามบ้าน SAT ใช้สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

SAT มี 2ส่วนหลักใน คือ

1.Math

2.Verbal

 

ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์ และ ธรรมศาสตร์ต้องใช้คะแนนจากส่วนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามนักเรียนมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับถ้าทำได้ประมาณ 1,300คะแนนจากการทำข้อสอบทั้งสองส่วน ดังนั้นทักษะในระดับสูงของการอ่านและคำศัพท์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์รู้ดีถึงพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนและแนะนำในทุกๆด้าน เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ

จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษโดยตรงมากกว่า 10ปี ทีมผู้สอน นำโดย อ.อักษร จุฬาฯ เกียรตินิยม จึงมีความเชี่ยวชาญและได้รวบรวมวิธีการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในการเรียนและการทํางานที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละแบบ
เราเน้นสอนสด เรียนเดี่ยว หรือกลุ่มย่อยเท่านั้น อาจารย์จึงดูแลและเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง สอนสนุก เป็นกันเอง พร้อมเทคนิคการจำคำศัพท์หลากหลาย สนุก จำง่าย ได้ศัพท์เต็มๆ ,การเดาความหมายของคำศัพท์ (Word Guessing) ในบริบทต่างๆ ,กฏไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนหรือการทํางาน (Essential Grammar Rules),วิธีการอ่าน Critical Reading ตีความให้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน

 

 

สอนพิเศษGED

 

ครูสอนพิเศษSATที่บ้าน

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

 

เรียนพิเศษSATตัวต่อตัว

สอนพิเศษประถม
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***

 

ครูกวดวิชาSATที่บ้าน