สอนพิเศษGEDตามบ้าน

สอนพิเศษGEDตามบ้าน

สอนพิเศษGEDตามบ้าน เป็นการสอบเพื่อ เทียบวุฒิของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยตามระดับมาตรฐานของอเมริกา การสอนที่เน้นเฉพาะวิชา โดยติวเตอร์มีประสบการณ์สอนGED แยกตามรายวิชา มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย แนะนำการทำข้อสอบ และสรุปเนื้อหาให้ก่อนสอบ ทำให้นักเรียนที่เรียนกับเรามีเปอร์เซ็นต์สอบผ่านที่สูงกว่า 90%

 

ครูสอนพิเศษGEDที่บ้าน

รายวิชาและรูปแบบการสอบ GED
-Mathematics : Basic Math , Geometry , Basic Algebra , Graphs and function
-Science : Reading for meaning in Science , Designing and interpreting science experiments , Using numbers and graphics in science
-Social Studies : US & World, History, Geography, Civics & Government, and Economics
-RLA (Reasoning Through Language Arts) : การอ่าน และ ไวยากรณ์พื้นฐาน , การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

 

ค่าสมัครสอบ

 1. ค่าสอบวิชาละ $75
 2. ค่าเอกสาร Transcript $18 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งประมาณ $40 ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน
 3. ค่าเอกสาร Diploma (ฟรี) โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งประมาณ $40 ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน

 

เรียนพิเศษGEDตัวต่อตัว

สมัครสอบ GED

สมัครสอบที่ http://www.ged.com

 

ทำไมผู้ปกครองถึงไว้ใจ ไอจุฬาติวเตอร์
1. ความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ของครู 10กว่าปี เปิดรับสอบจากเด็กโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากมายผ่านการคัดเลือกจาก หลักสูตร นานาชาติทุกหลักสูตร เช่น BBA, EBA, BACM, ISE, BALAC, BSAC และ INDA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณภาพการสอน จากการคัดเลือกผู้สอนคนต่อคนทำให้ติวเตอร์ที่ออกไปสอน มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และวิธีการถ่ายทอด อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ต้องท่องจำ
3.มาตรฐานวัดความพร้อมก่อนสอบ ทางไอจุฬาติวเตอร์ จัดทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน เพื่อเป็นเครื่องวัดความพร้อมก่อนสอบจริง
4.เป็นการเรียนพิเศษGEDแบบตัวต่อตัว ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
5.สะดวก สบาย ปลอดภัยต่อผู้เรียน และผู้ปกครองเพราะเป็นการสอนที่บ้าน อยู่ในภายใต้สายตาตลอด
6.สามาถระบุ วัน-เวลา สถานที่ ตามผู้เรียนสะดวกไม่ได้จัดกัดแค่ที่สถาบัน

 

ครูกวดวิชาGEDที่บ้าน

ครูสอนพิเศษGEDที่บ้าน

 

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

 

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษGED

 


คำถามที่เจอบ่อย

สอบได้ แต่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16ปี จึงจะขอยกเว้นได้

ก่อนที่จะได้รับการยกเว้นนี้ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการยกเว้นอายุ และลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองจากนั้นส่งไปที่ help@ged.com เมื่อทางศูนย์ตรวจสอบและอนุมัติแบบฟอร์มแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี GED.com เพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถกำหนดวันสอบของได้แล้ว

*คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้สอบที่ต้องการขอยกเว้นอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (Link https://ged.com/wp-content/uploads/age_waiver_oc-1.pdf )

ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อการสอบ GED

เพื่อให้ผ่านการสอบ GED คะแนนขั้นต่ำยังคงเป็น 145 สำหรับแต่ละวิชา (โปรดตรวจสอบทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแห่งอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้)

สามารถลงสอบวิชาที่สอบผ่านไปแล้วซ้ำ เพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้นได้ (แต่ต้องสอบทั้ง 4วิชาก่อน ที่จะขอสอบใหม่ โดยอนุญาตให้สอบซ้ำได้ 1ครั้งต่อ 1วิชา เท่านั้น)

มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา การสอบ GED มี 4วิชา (ดังนั้นยอดรวมสำหรับทุกวิชา คือ $300USD)

ในการสอบไม่ผ่านครั้งแรก จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการลงสอบใหม่ แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน 3ครั้ง จะต้องรอ 60วัน จึงจะทำการสอบซ้ำในวิชานั้นๆได้

จะแบ่งเป็น 2กรณี

1.หากยังไม่ได้ส่งคำขอสอบใหม่ทางอีเมล

ในการสอบใหม่ในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ได้ทำการสอบทั้ง 4วิชา
 • ได้คะแนนรวมทั้ง 4วิชา น้อยกว่า 660
 • ยังไม่ได้ยื่นเรื่องที่ขอให้สอบใหม่

(อนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวต่อวิชา)

 

ในการดำเนินการขอทำการสอบใหม่ ต้องสมัครโดยส่งอีเมลไปที่ help@ged.com พร้อมหัวเรื่อง “Application to retake exam in Thailand” และระบุข้อมูลต่อไปนี้ในอีเมล

 • your first and last name (surname)
 • date of birth
 • email used on your GED account
 • phone number used on your GED account
 • exam subject you need to retake
 • explanation for why you need to take exam again
 • date you need to retake exam by

 

ใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ในการดำเนินการ หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลอีกฉบับเพื่อแจ้งว่าได้รับอนุมัติให้ทำการสอบใหม่หรือไม่ จำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับแต่ละวิชา การส่งใบสมัครทางอีเมลไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่

 

2.หากได้ส่งข้อมูลเพื่อขอสอบใหม่ทางอีเมลแล้ว

โปรดรอ 1-2 สัปดาห์ ในการตรวจสอบใบสมัครสอบใหม่ คุณจะได้รับอีเมลแยกต่างหากเพื่อระบุว่าคุณได้รับอนุมัติให้สอบใหม่หรือไม่

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับการสอบแต่ละวิชา และได้รับอนุญาตให้ทำการสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละวิชา

การลงสอบใหม่มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา

หลังจากสอบแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตร 2ใบ โดยอัตโนมัติ คือ ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฟรี 1ใบ(Diploma) และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี 1ใบ(Transcript)
คุณต้องดำเนินการเพื่อรับประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ 1ใบ ฟรี โดยเอกสารแบบกระดาษนี้ จะไม่ถูกส่งโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องยืนยันที่อยู่จัดส่งและชำระค่าไปรษณีย์ คุณสามารถขอประกาศนียบัตรได้โดยใช้กระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียน GED (Electronic Diploma and Transcript)

ลิงก์ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนจะถูกส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี GED ของคุณ เมื่อคุณสอบผ่านทั้ง 4วิชา และได้รับประกาศนียบัตรแล้ว

 • ลิงก์ดาวน์โหลดสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันที
 • ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลเอกสาร PDF นี้สำคัญมาก เนื่องจากสามารถนำไปยื่นมหาวิทยาลัยที่ยอมรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • เอกสาร PDF ได้รับการตรวจสอบโดย GED Testing Service / Parchment ทุกครั้งที่เปิดโดยใช้ Blue Ribbon Securityสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้องเอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

พิมพ์ประกาศนียบัตร GED (Printed Diploma)

สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ในบัญชี GED ของคุณที่ GED.com หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเข้าไปที่ My Scores และเลือก Order Duplicates > Diploma option > Printed Diploma – Free option

 • จากนั้นคุณจะถูกถามว่าคุณต้องการให้ส่งไปทางไปรษณีย์ถึงใครและที่อยู่ใด
 • ลิงก์ประกาศนียบัตรฟรี จะใช้ได้จนกว่าจะมีการใช้งานและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างระมัดระวัง

สามารถขอใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรได้ที่นี่ (Link https://ged.com/life_after_ged/ )

ต้องทำแบบทดสอบ GED Ready และผ่านอย่างน้อย 155 ในแต่ละวิชาก่อน

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ GED ที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ เป็น Blue Ribbon Security ซึ่งหมายความว่าจะได้รับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่เปิด โดยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้อง เอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

สามารถทำการสอบทั้ง 4วิชา ในวันเดียวกันได้ หากคุณสามารถหาเวลาสอบที่รองรับได้

ในประเทศไทย มีการสอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก https://ged.com/en/policies/thailand/

เรียนพิเศษGEDตัวต่อตัว
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***