สอนพิเศษCU-AATตามบ้าน

สอนพิเศษCU-AATตามบ้าน

CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)

ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นข้อสอบที่ถูกออกแบบสำหรับการวัดทักษะการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผลข้อสอบ CU-AAT นั้นเป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT คือประกอบด้วยแบบทดสอบ 2 ส่วนคือ การทดสอบทักษะ ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (Verbal)

 

ครูสอนพิเศษCU-AATที่บ้าน

เพราะอะไรถึงเลือก iChulaTutor
เราสามารถสอนให้น้องสอบเข้าในสถาบันที่หวังไว้ได้กว่า 95%  เราสามารถช่วยเหลือน้องๆที่มีปัญหาต่างๆ เวลาไม่พอ ทบทวนเนื้อหาไม่ทัน ไม่มีใครแนะนำ ด้วยความสามารถของอาจารย์ที่เราคัดเลือกจากรั่วจุฬาฯ ทำให้การสอบ CU-AAT เป็นสนามสอบที่ง่ายๆไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

 

รายวิชาในหลักสูตร
เนื้อหาหลักในข้อสอบ CU-AAT มีอยู่ 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1. Math Section เพื่อวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้
– Arithmetic
– Algebra
– Geometry
– Problem solving

2. Verbal Section เพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษาในหัวข้อต่อไปนี้
– Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
– Finding the meaning of vocabulary in context
– Identifying sentence errors
– Improving sentences and paragraphs

โดยแบบทดสอบ Verbal ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยดังนี้
2.1 The Critical Reading Section
– Sentence Completion
– Passage-based Reading
2.2 The Writing Section
– Improving Sentences
– Identifying Sentence Errors
– Improving Paragraphs

 

เรียนพิเศษCU-AATตัวต่อตัว

คณะที่ใช้ผลคะแนน CU-AATเป็นส่วนประกอบหรือนำไปเป็นสัดส่วนในการพิจารณา
-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้คะนน CU-AAT และ Interview ในการพิจารณา
-คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย     (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะพาณิชยศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะอักษรศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ครูสอนพิเศษCU-AATที่บ้าน

ครูกวดวิชาCU-AATที่บ้าน

 

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

 

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษCU-AAT

เรียนพิเศษCU-AATตัวต่อตัว
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***