สอนพิเศษ อนุบาล-ประถม 2559

ครูสอนพิเศษ ป.1 ที่บ้านตัวต่อตัว ภาษีเจริญ

สอนพิเศษ อนุบาล-ประถม 2559 สอนพื้นฐานให้ดีในทุกๆส่วนวิชาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิต หรือทั้งเชาว์ปัญญาต่างๆ เพื่อเพิ่มการพัฒนาความคิดความอ่านของน้องๆ การติวตั้งแต่เบื้องต้น จะทำให้น้องๆ เข้าใจและรู้แก่นของเหตุผลเหล่านั้นได้ สามรถฝึกฝนทักษาทางการเรียนหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น เลข ด้านคำนวณ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เราจึงติวพื้นให้พื้นฐานน้องก่อน จากเรียนไม่เก่ง ไม่เข้าใจ สามารถช่วยปรับน้องน้องๆให้รักการเรียนได้ ช่วยให้น้องๆเข้าใจในรายวิชาต่างๆได้อย่างถ่องแท้เลย

 

สอนพิเศษ อนุบาล-ประถม 2559 ทุกวิชา รับสอนตัวต่อตัว ส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองหลายๆท่านทั้งภาคอินเตอร์ ภาคไทย ได้ให้โอกาสและความเชื่อใจทางสถาบันเรา เข้าไปสอนน้องๆ ลีการตอบรับที่อย่างดีมาโดยตลอด

 

รับสอนพิเศษ อนุบาล-ประถม 2559 ทุกวิชา

  • อนุบาล 1-3
  • ประถมศึกษา ป.1 – ป.6

 

ที่เป็นที่นิยมของผู้ปกครองหลายๆท่าน ให้เข้าไปติวตามบ้านของเราคือ ภาษาไทย และอังกฤษ เป็นวิชาแรกๆที่ผู้ปกครองจะให้เข้าไปติว ภาษาไทยและอังกฤษ จะเป็นวิชาที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้ด้วย เช่น การอ่านออกเสียง การเขียนที่ถูกต้อง การสะกดให้ถูกหลักภาษาไทย ซึ่งสำคัญมากและจะต้องนำไปต่อยอดไปจนโต ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้ใหญ่หลายๆคนยังเขียนภาษาไทยผิดอยู่เลย

 

เรียนพิเศษที่บ้านสบายกับหลากหลายวิชาที่ น้องอนุบาล-ประถม ต้องเรียนกัน

  •    สอนพิเศษ เลข คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เบื้องต้น และติวสอบเข้า ป.1 และ ม.1
  •    สอนการ อ่าน- เขียน ภาษาไทย และการสะกดให้ถูกต้อง
  •    ติวภาษาอังกฤษ พื้นฐาน แกรมม่า และข้อสอบเข้า ป.1 และ ม.1
  •    ติวเตรียมสอบแนวเชาว์ปัญหา เตรียมเข้าสาธิต ป.1