สอนพิเศษมัธยมตามบ้าน

สอนพิเศษมัธยมตามบ้าน

สอนพิเศษมัธยมตามบ้าน การเสริมความรู้ของวิชาต่างๆในระดับชั้นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ผู้ สอนที่มีความสามารถเฉพาะแต่ละวิชาเพื่อเป็นการสอนที่เนื้อหาเข้มข้นที่สุด เฉพาะเจาะจงมากที่สุด ทางครูป๊อบคัดเลือกติวเตอร์ที่สามารถสอนแบ่งเป็นรายวิชาเพื่อให้การสอนในราย วิชานั้นๆละเอียดที่สุด สอนโดยใช้ความเข้าใจจากผู้สอนถ่ายทอดไปยังผู้เรียนครบ100% และในภาวะการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีติวเตอร์พี่ เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำหรือปรึกษาเพื่อให้น้องๆมีกระบวนการคิดอย่างถูกต้อง หลักสูตรที่เปิดสอนจะมีทั้งภาคอินเตอร์(Inter) ภาคสองภาษา(Bilingual) และภาคไทยปกติ โดยมีวิชาที่ครบคลุมทุกระดับชั้น ดังนี้

 

ครูสอนพิเศษมัธยมที่บ้าน

หลักสูตรมัธยมต้นเริ่มตั้งแต่ ม.1-3

 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อติวเข้ม เพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อสอบ O-Net
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาภาษาไทย
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาสังคม
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาวิทยาศาสตร์
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาคณิตศาสตร์
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาภาษาอังกฤษ
 • ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง บดินทร์ และโรงเรียนชื่อดังอีกมากมาย

 

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษมัธยม

หลักสูตรมัธยมปลายเริ่มตั้งแต่ ม.4-6

 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อติวเข้ม เพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็นหลักสูตร
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาไทย
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาสังคม
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาวิทยาศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาฟิสิกส์
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาเคมี
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาชีวะ
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาคณิตศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาอังกฤษ
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรแอดมิชชั่น Admission
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ TGAT
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ TPAT
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ วิชาสามัญ

 

ครูสอนพิเศษมัธยมที่บ้าน

 

เรียนพิเศษมัธยมตัวต่อตัว

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

 

ครูกวดวิชามัธยมที่บ้าน

เรียนพิเศษมัธยมตัวต่อตัว
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***