สอนพิเศษมหาวิทยาลัยตามบ้าน

สอนพิเศษมหาวิทยาลัยตามบ้าน

สอนพิเศษมหาวิทยาลัยตามบ้าน เปิดรับติวตั้งแต่วิชาหลักวิชาเสริม โดยแต่ละคณะจะรุ่นพี่หรือศิษเก่าเป็นผู้สอนเพื่อที่จะได้รู้เนื้อหาวิชา นั้นๆ และถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องเปิดรับสอนของทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาคไทย และภาคอินเตอร์(Inter)

 

ครูสอนพิเศษมหาวิทยาลัยที่บ้าน

หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

  • ติวสอบเศรษฐศาสตร์
  • ติวสอบวิชาบัญชี
  • ติวสอบสถิติ
  • ติวสอบแคลคูลัส
  • ติวสอบบริหารธุรกิจ
  • ติวสอบเคมี
  • ติวสอบฟิสิกส์
  • ติวสอบกลศาสตร์
  • ติวสอบกฎหมาย

ครูสอนพิเศษมหาวิทยาลัยที่บ้าน

 

เรียนพิเศษมหาวิทยาลัยตัวต่อตัว

ครูกวดวิชามหาวิทยาลัยที่บ้าน

ครูกวดวิชามหาวิทยาลัยที่บ้าน

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

 

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษมหาวิทยาลัย

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษมหาวิทยาลัย
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***