สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ที่บ้าน จรัญ13

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ติวอังกฤษตัวต่อตัว เข้าใจได้มากกว่า เรียนเดี่ยวเข้าใจไว ติวเตอร์สนใจผู้เรียนได้คนเดียว สอนได้เต็มที่ เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วย น้องๆที่สนใจเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนั้น ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป มีหลักสูตรปูพื้นฐานอังกฤษแบบตัวต่อตัว แกรมม่า Reading Writing Error ที่น้องๆจะได้พื้นฐานที่ดีและถูกต้องไปด้วย ทางรับจะคัดหาติวเตอร์อังกฤษเก่งๆ สอนดีๆ ที่เหมาะกับน้องที่สุด เพื่อส่งไปสอนให้ตามจุดหรือสถานที่นัดหมาย

 

ติวอังกฤษตัวต่อตัว เนื้อหาแม่นยำ เข้าใจง่าย จะเป็น Grammar Tentsต่างๆ เรามีวิธีการจำที่สามารถนำไปใช้จริง และไม่มีทางลืม หรือจะเป็นการการสนทนาในชีวิตทั่วไป หรือในเชิงธุรกิจติดต่อก็ได้ เสริมด้วยศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์เฉพาะทางที่น้องๆจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เปิดรับสอนทุกระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และวัยทำงาน ที่ต้องการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ และการทำงาน

 

  1.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษอนุบาล ตัวต่อตัว
  2.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษประถมตัวต่อตัว
  3.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอบเข้าม.1 ตัวต่อตัว
  4.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.ต้น ตัวต่อตัว
  5.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษสอบเข้าม.4 ตัวต่อตัว
  6.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษม.ปลาย ตัวต่อตัว
  7.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตัวต่อตัว
  8.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษ Grammar ตัวต่อตัว
  9.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษ Conversation ตัวต่อตัว
  10.    สอนพิเศษภาษาอังกฤษ Error ตัวต่อตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติวอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ติวอังกฤษตัวต่อตัว