สอนพิเศษประถมตามบ้าน

สอนพิเศษประถมตามบ้าน

กวดวิชาเข้าป.1 เครือสาธิต และเครือคาทอลิก
สอนพิเศษประถมตามบ้าน เน้นตะลุโจทย์แนวข้อสอบเก่าเครือสาธิตและเครือคาทอลิก วัดเชาว์ปัญญา สร้างความพร้อมให้กับน้องก่อนขึ้น ป.1 แนะแนวการทำข้อสอบ สอนวิธีการตอบคำถามต่างๆ

สอนพิเศษระดับชั้น ป.1 ถึง ป.3
ทางสถาบันจะเปิดสอน 6 วิชาหลัก คือ คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม จีน ซึ่งทางผู้ปกครองสามารถระบบุวิชา หรือรวมวิชาได้ แต่ทั้งนี้หากทางผู้ปกครองท่านใดมีความสนใจที่อยากให้สอนพิเศษเป็นรายวิชา รวมไปถึงการดูแลการบ้านด้วย ทางสถาบันไอจุฬาติวเตอร์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สอนพิเศษระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6
ลักษณะการสอนพิเศษของประดับประถมปลาย จะเน้นดูแลเป็นรายวิชาเนื่องจากเนื้อหาแต่ละวิชาจะลงลึกแล้ว และเป็นการดีต่อตัวน้องๆ ที่ทางสถาบันจะใช้ติวเตอร์เฉพาะสายวิชา ถือว่าเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆอย่างดีเยี่ยม

(ข้อกำหนดต้องเรียน 2 ช.ม./ ครั้ง/วิชา เนื่องจากวิชาระดับชั้น ป.5-ป.6 เริ่มมีความซับซ้อนในเนื้อหาทางสถาบันจึงขอดูแลแยกเป็นรายวิชา)

 

ครูสอนพิเศษประถมที่บ้าน

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
1.สอนพิเศษประถมวิชาทั่วไป
-คณิต
-วิทย์
-อังกฤษ
-ไทย
-สังคม
-จีน
2.ติวสอบประถม ติวเนื้อหากลางภาค และปลายภาค
3.ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนต่างๆในเครือสาธิต และเครือคาทอลิก เช่น เซนต์คาเบรียล พระหฤทัยคอนแวนต์ เซนต์ดอมินิก เซนต์ฟรัง อัสสัมชัญ เซนต์โย สาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ สาธิตราม สาธิตประสานมิตร

พี่นิสิตที่สอน วิชา คณิต วิทย์ จะเป็นพี่นิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ทันตแพทย์ ฯลฯ  ทางสายวิทย์ ส่วนวิชาทางด้าน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย พี่นิสิตที่ดูแลสอนพิเศษ จะเป็นรุ่นพี่จากคณะ ครุศาสตร์ จิตวิทยา อักษร รัฐศาสตร์ จากทางสายสังคมศาสตร์

ครูสอนพิเศษประถมที่บ้าน

 

เรียนพิเศษประถมตัวต่อตัว

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

 

ครูกวดวิชาประถมที่บ้าน

เรียนพิเศษประถมตัวต่อตัว
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***