รับสอนภาษาอังกฤษ ม.4 2559

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ที่บ้าน จรัญ13

รับสอนภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1 2559 คอร์สเรียนปูพื้นฐานสำหรับเทอม1 โดยมีแผนการสอนที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษ ม.4 เลยทีเดียว พร้อมกับการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในการสอบกลางภาคและกลางภาคเทอม1 2559 อีกด้วย ติวเตอร์รับสอนภาษาอังกฤษ ม.4 มีแนวทางการสอนที่เข้าใจง่าย รู้จุดอ่อนของน้องๆไวและสามารถแกไข้ได้ทันที พร้อมกันแนวทางการติวข้อสอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดระดับสอนที่บ้านกับติวเตอร์ จุฬา หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในการติวภาษาอังกฤษ ม.4 ได้ผลอย่างต่อเนื่องมากที่สุด

ติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 ตัวต่อตัว เริ่มจากที่เราเป็นศูนย์กลางของติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ โดยติวเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นทีมของเราจะมาจากการบอกต่อของรุ่นพี่ รุ่นน้องในแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย และทุกคนที่เรารับมาเป็นทีมติวเตอร์ iChulaTutor เราคัดเลือกจากผลการเรียน และประสบการณ์การสอบ วิธีการสอน แนวการถ่ายทอดเพื่อเวลาส่งติวเตอร์บอกตามบ้านจะได้มีคุณภาพมากที่สุดและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นน้องๆที่ต้องการติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1 ตัวต่อตัวมั้นใจตัวผู้สอนทุกคนที่เราส่งไปได้เลยครับ ราคาถูก คุ้มค่าเวลาและคุณภาพ น้องๆทุกคนจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอน

 

  1.    ติวภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม1
  2.    สอนเดี่ยววิชาภาษาอังกฤษ เน้นเข้าใจ
  3.    ติวตรงจุดที่ไม่เข้าใจ สอนตัวต่อตัว เข้าใจไว เรียนรู้เร็วกว่าเพื่อนๆ
  4.    ครู ติวเตอร์ สอนตั้งแต่พื้นฐาน จากง่ายไม่ยาก รับรองเราไม่ทิ้งน้องแน่ๆ