รับสอนพิเศษIGCSE ติวตัวต่อตัวที่บ้าน ทุกวิชาตามต้องการ

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

รับสอนพิเศษIGCSE ติวตัวต่อตัวที่บ้าน ทุกวิชาตามต้องการ บริการรับสอนพิเศษIGCSE สำหรับน้องๆที่ต้องการวุฒิ รับสอนถึงที่โดยรูปแบบการสอนที่จะทำให้น้องสอบผ่านแบบง่ายๆ และหลักสูตรเร่งรัดที่จะทำให้น้องๆพร้อมสอบอย่างว่องไว เป็นการเรียนที่น้องๆสามารถจัดตารางเรียนเองได้ทุกอย่าง ทางเรามีติวเตอร์IGCSEโดยเฉพาะพร้อมสอนทุกเวลา ทุกสถานที่ ต้องการติวIGCSEเมื่อไรให้คิดถึงเรา “iChulautorฉันชอบสอน”

โครงสร้างหลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
หลักสูตร IGCSE ขั้นพื้นฐาน
1 ภาษาอังกฤษ
2 คณิตศาสตร์
3  วิทยาศาสตร์
4   เสริมสร้างทักษะชีวิตและการศึกษาว่าด้วยเรื่องกายภาพ
5  ประวัติศาสตร์
6   ภูมิศาสตร์
7  ศาสนา
8  ศิลปะ
9   ดนตรี
10  กลุ่มภาษาต่างประเทศ โดยเลือกจาก :
– ภาษาจีน
–  ภาษามลายู
– ภาษาฮินดี
–  ภาษาฝรั่งเศส
–  ภาษาเยอรมัน
–  ภาษาสเปน