รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว ตามบ้าน ติวด่วนเห็นผล 100%

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว ตามบ้าน ติวด่วนเห็นผล 100%

รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว ตามบ้าน ติวด่วนเห็นผล 100% IGCSE คือประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ IGCSE มีหลากหลายวิชา น้องๆสามารถเลือกสอบได้ 5 วิชาตามความถนัด และสามารถจับกลุ่มกันเอง สามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวก สถานที่ที่สะดวกได้

 

IGCSE ( Internation General Certificate of Secondary Education ) เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษานานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา การสอบ IGCSE จะเป็นการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิ ม.ปลาย โดยไม่จำกัดอายุ และคุณวุฒิ (ไม่จบอะไรมาก็สามารถเรียนได้แต่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ) โดยส่วนใหญ่แล้วการสอบ IGCSE จะมีเด็กอายุ 16 ปีสอบกัน นักเรียนที่สอบ IGCSE ผ่านแล้วนั้นจะได้การรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านวุฒิเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วุฒิ IGCSE ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานของ GSC Ordinary และ British GCSE ประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิม.ปลายนี้ออกให้โดยสหราชอาณาจักร  IGCSE วุฒิมัธยมปลายอังกฤษ เป็นการสอบเทียบเท่ากับการสอบมัธยมปลายในประเทศไทย นักเรียนในประเทศอังกฤษ หรือนักเรียนทั่วโลก จะได้รับข้อสอบในวันและเวลาเดี่ยวกัน ทางบริติช เคานซิล ทั้งที่กรุงเทพฯ และชียงใหม่ เป็นผู้จัดสอบ IGCSE ให้กับนักเรียนที่เคยศึกษาในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และประเทศอื่นๆหรือนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาของอังกฤษโดยสามารถนำผลสอบ IGCSE รวม 5วิชา คะแนนไม่ต่ำกว่า C ในทุกวิชาไปเทียบวุฒิ ม.6 จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้ และรอผลประมาณ 15 วันโดยประมาณ ซึ่งอาจจะได้ใบแทนก่อน และใบจริงก็จะตามมาทีหลัง นักเรียนสามารถเลือกสอบได้เป็นรายวิชาของแต่ละบุคคลโดยจะได้ใบรับรองจาก University of Cambridge Local Examination Syndicate – IGCSE

 

การสอบ IGCSE นั้น เป็นการสอบอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย

การเรียนหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย  การสอบการพูด การฟัง  และการเขียนในภาษาอังกฤษ รวมถึงในวิชาอื่นๆด้วย  การสอบ IGCSE นั้นแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C จึงจะถือว่าสอบผ่าน นอกเหนือจากการสอบวิชาที่มีในตำราเรียน ยังรวมถึงการสอบเพื่อแสดงความสามารถของนักเรียนที่มีหลากหลายแตกต่างกันออกไป โดยมีตัวเลือกให้สอบ 2 แบบ ระหว่าง Core และ Extended ในเกือบทุกวิชา จึงทำให้นักเรียนเลือกระดับหลักสูตรติวสอบ เทียบม.ปลายที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ซึ่งทั้ง 2 แบบก็จะมีความแตกต่างกัน คือ

 

การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Extended

เป็นการสอบที่มีเนื้อหารายละเอียดเจาะจงลึกลงไปมากว่าการสอบแบบ Core รวบรวมเอาหลักสูตรติวสอบของ Core และเนื้อหาติวสอบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในที่นี้หมายถึงการเพิ่มเนื้อหาติวสอบพิเศษและเฉพาะเจาะจงไปและ เกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ A,B,C,D,E,F,และG

 

การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Core

เป็นระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียนซึ่งเนื้อหาติวสอบจะเป็นอย่างกว้างๆในแต่ละวิชาและเกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ C,D,E,F, และ G นักเรียนที่สอบเทียบม.ปลายผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะเทียบเท่ามาตรฐาน ของการสอบ GCSEและGCE O-Level

 

IGCSE การสอบเทียบม.ปลาย นั้นวิชาที่ใช้ในการสอบIGCSE มีให้เลือกสอบมากถึง 50 วิชา ผู้สอบเทียบม.ปลาย สามารถเลือกวิชาที่สอบได้ อาทิเช่น

1.คณิตศาสตร์

2.ชีววิทยา

3.เคมี

4.เศรษฐศาสตร์

5.ภาษาอังกฤษ

6.ภาษาฝรั่งเศส

7.ประวัติศาสตร์

8.วรรณคดีอังกฤษ

9.วรรณคดีฝรั่งเศส

10.สังคมศาสตร์

11.การบัญชี

12.ภาษาไทย

 

 

สอนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ Inter

สอนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ Inter รับสอนพิเศษหลักสูตรอินเตอร์ที่มีระบบการเรียนแบบตัวต่อตัว ทำให้ผู้เรียนมีความเก่งเพิ่มขึ้นอย่างเร็ว ทุกคอร์สเป็นการสอนสด สามารถถามตอบกันได้ทันที ผู้สอนมีความเอาใจใส่ในตัวผู้เรียนทั้งเรียนการเรื่องแบบปัญหาข้อบกพร่องในจุดต่างๆ

 

หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสอนในทุกๆระดับ มีรายวิชาดังนี้

– เลข Inter

– วิทย์ Inter

– สังคม Inter

– ภาษาอังกฤษ Inter

– ภาษาไทย Inter

– ฟิสิกส์Inter

– เคมีInter

– ชีวะInter

– แคลคูลัสInter

 

คอร์สสอนพิเศษภาคอินเตอร์สำหรับสอบมหาวิทยาลัย

  1. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว CU-AAT
  2. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว CU-ATS
  3. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว CU-SCIENCE
  4. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว CU-TEP
  5. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว GED
  6. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว IGCSE
  7. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว SAT
  8. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว SMART1
  9. กวดวิชา สอนพิเศษคอร์สตัวต่อตัว TU-GET

 

 

รับสอนพิเศษ IGCSE ตามบ้าน

รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว