รับสอนพิเศษ ติวสอบ เข้า ม.1 ม.4 วิชา เลข วิทย์ ภาษาอังกฤษ

ติวสอบเข้า ม.4 ตัวต่อตัว คู้บอน

รับสอนพิเศษ ติวสอบ เข้า ม.1 ม.4 วิชา เลข วิทย์ ภาษาอังกฤษ

ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องๆหลายๆคนกำลังตั้งหน้าเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อการสอบแข่งขันในโรงเรียนต่างๆ และรวมไปถึงน้องๆที่ต้องการเปลี่ยนโรงเรียน และต้องการติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้น้องๆเรียนอยู่ในสถาบันโรงเรียนที่ดีมีความน่าเชื่อถือ ทางสถาบัน “จุฬาติว” ได้เปิดรับสอนพิเศษติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ทั้งในรูปแบบการเรียนต่วต่อตัวเน้นไปที่ข้อสอบของโรงเรียนนั้นๆ โดยทีมสอนที่มีประสบการณ์ติวเข้มจากสนามสอบนั้นๆ

การเตรียมตัวสอบเข้าของน้องๆควรเริ่มเตรียมตัวร่วงหน้าก่อน 1ปี ฉนั้นน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับ ป.5 และ ม.2 ควรเริ่มเตรียมตัวติวเข้มในวิชาที่น้องๆรู้สึกยากหรือไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่เนินๆ

หลักสูตรเตรียมสอบและติวเข้มสอบเข้า ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน  ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนหอวัง  ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ  ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ม.1
– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ม.1

หลักสูตรเตรียมสอบและติวเข้มสอบเข้า ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนหอวัง ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน  ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ  ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ม.4
– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ม.4