รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตามบ้าน

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตามบ้าน ทางเรามีคอร์ภาษาไทย ม.3 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้น้องๆเลือกเรียนได้ตามต้องการ ติวเตอร์ภาษาไทย ม.3 จะมีประสบการณ์สอนมากก่อน ซึ่งจะมีพี่ๆติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีจิตวิทยาในการสอนที่ดี ทำให้การเรียนพิเศษภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ของน้องๆดีไปด้วย โดยถ้าหากเวลาน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนในเนื้อหาระหว่างที่เรียนก็สามารถถามพี่ติวเตอร์ได้ทันที เรียนพิเศษภาษาไทย ม.3 เทอม 1 กับเราในราคาที่สุดคุ้ม เป็นกันเองสุดๆ ได้เรียนตัวต่อตัว รับรองว่าเห็นผลทันตา

 

เนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.3

สาระที่ 1 การอ่าน
– การอ่านจับใจความ
– การระบุความหมายโดยตรงและโดยนัย
– การหาใจความสาคัญของสาร
– การลำดับความคิด

สาระที่ 2 การเขียน
– การเขียนจดหมายกิจธุระ
– การใช้คำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
– การเขียนเรียงความ/รายงาน
– การเขียนบรรณานุกรม
– การเขียนตามลำดับความคิด
– การใช้พจนานุกรม

สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด [ออกน้อยที่สุด 5 ข้อ 8 คะแนน]
– การรับสารอย่างมีวิจารณญาณและเรื่องการพูดอวยพร

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย (ออกเยอะที่สุด!!!!!)
– การสร้างคำในภาษาไทย ได้แก่ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
– เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์)
– คำราชาศัพท์
– บทร้อยกรอง (ลักษณะของฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี โคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ )
– ชนิดของประโยค

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
– เนื้อหาวรรณคดีที่นิยมออกบ่อยๆ นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ บทพากย์เอราวัณ
– เพลงพื้นบ้าน
– โวหาร ภาพพจน์

 

รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตัวต่อตัว สอนสบายๆ เรียนง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ ไม่เคลียดต้องเรียนภาษาไทยกับไอจุฬาติวเตอร์ เพราะเราได้คัดติวเตอร์ที่เหมาะกับวิชาภาษาไทย เพื่อติวสอบ ติวเข้ม โดยเฉพาะติวภาษาไทย ม.3 คุณภาพติวเตอร์ที่บอกจากปากต่อปาก ทำให้เราสามารถสอนน้องๆทำคะแนนสอบได้ดีอย่างมากมาย และนอกทางการติวเข้มแล้วเรายังเปิดรับสอนพิเศษภาษาไทย ป.1-6 ม.1-6 สอนที่บ้านให้เลย ถ้าอยากได้ครูสอนพิเศษภาษาไทย ต้องการติวเตอร์สอนภาษาไทย เลือกเราไม่ผิดหวังแน่นอน