รับติว TU-GET ทีมติวเตอร์ธรรมศาสตร์

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

รับติว TU-GET ทีมติวเตอร์ธรรมศาสตร์ รับติวTU-GET แนวข้อสอบ TU-GET และ cu-tep เนื้อหาตรงกับที่จะสอบเข้าจุฬา และสอบเข้าธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย และอินเตอร์ (international) ติวเตอร์ TU-GET ที่ส่งไปมั่นใจได้ว่าน้องๆติวเตอร์ที่จัดส่งไปจะติวแน่นๆข้อสอบอย่างแน่นอน พร้อมกับแนวข้อสอบปีเก่าๆที่รุ่นพี่รวบรวมไว้ ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว รับติวTu-GETสอบเข้าธรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ เริ่มคอร์สได้ทันที

รับสอนข้อสอบ TU GET แบบตัวต่อตัว เป็นทีมติวเตอร์จากธรรมศาสตร์ พร้อมพร้อมให้น้องๆถึงบ้าน เน้นการติวเพิ่มคะแนนสอบ TU GET โดยตรง น้องๆจะได้รับความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่TU-GETมักจะออกสอบ รวมไปถึงแนวการทำโจทย์ต่างๆจากรุ่นพี่ จากติวเตอร์ทีมงานธรรมศาสตร์กันเลย ติวเพิ่มผลคะแนน TU – GET เป็นส่วนประกอบหลักในการติวของเรา อยากได้ของสอบแนวสอบ TU-GET จากสถาบันกวดวิชาของเราแนะนำโทรสอบถามได้ จัดผู้สอนพร้อมแนวข้อสอบไปติวได้เลย

 

TU-GET คืออะไร

TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

 

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

1.1         Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

1.2         Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

 

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1         ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2         ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

 

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1         ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2         ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

 

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

 

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน