รับติวเลข สอบเข้า ม.4 ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง

ติวสอบเข้า ม.4 ตัวต่อตัว คู้บอน

รับติวเลข สอบเข้า ม.4 ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง

รับติวเลข สอบเข้า ม.4 ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง คณิตศาสตร์ ติวเลขสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดังในประเทศด้วยระบบการสอนตัวต่อตัว เพื่อผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เราอยากให้น้องๆก้าวไปกับเราพร้อมความสำเร็จร่วมกับเรา และเป็นหนึ่งในด้านการสอนพิเศษติวเข้า ม.4 ทางสถาบันการันตีคุณภาพผู้สอนทุกคนถ้ารู้สึกสอนไม่มีสอนไม่เข้าใจเรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันที

 

ประวัติผลงาน

– สอนพิเศษแบบตัว/ตัว ในวิชา ฟิสิกส์,คณิต GAT PAT โดยก่อน นร.เรียนกับผมได้ฟิสิกส์ 35 คะแนน หลังเรียนได้ 70 คะแนน (ปีพ.ศ. 2558) ใช้เวลาสอน 10 วันๆละ 6 ชั่วโมง (ที่สอนนานเนื่องจาก นร.ต้องใช้เวลาในการเรียนพิเศษวิชาอื่นๆ ทำให้ว่างเพียงวันเสาร์เท่านั้น) ปัจจุบันเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

– สอนพิเศษคณิตศาสตร์กลุ่มเด็ก นร.จำนวน 2 คนระดับม.3 จากเด็กที่ค่อนข้างไม่ถนัดด้านคณิต ให้สามารถเข้าใจและเรียนคณิตได้ทันเพื่อนสามารถสอบข้อสอบของโรงเรียนได้คะแนนดี

-สอนสอนพิเศษคณิตศาสตร์กลุ่มเด็ก นร.จำนวน 2 คนระดับม.5 จากเด็กที่ค่อนข้างไม่ถนัดด้านคณิต เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและสอนล่วงหน้าเตรียมสอบ PAT1 ในเดือนมีนาคม 2553

– สอนนักเรียนระดับชั้น ม.3 วิชาฟิสิกส์และคณิต เรียนเวลา 18.00 -21.00 น. แบบตัวต่อตัว เพื่อติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

– สอนนักเรียนม.6 ที่จะสอบ O-net วันที่ 20 /2/53 ในส่วนวิชา คณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาสอน 30 ชั่วโมง โดยเน้นโจทย์ปี 49-52 รวม 160 ข้อ และพื้นฐานจำเป็นต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคการคิดที่ทำให้ได้คำตอบ ในเวลาที่เร็วขึ้น

– สอนนักเรียนชั้น ม.2 ในการเตรียมพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจหลักการคิดคณิตศาสตร์ที่ง่าย ไม่ต้องจดจำมาก เน้นเข้าใจ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ เพิ่มเกรดในการเรียนที่โรงเรียน

 

สอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

– เด็ก ม.4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 คน

– เด็ก ม.1-4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 2 คน

– เด็ก ม.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ชาย) 2 คน

– เด็ก ม.5-6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 คน

– เด็ก ม.3-5 โรงเรียนสตรีวิทยา 3 คน

– เด็ก ม.3-6 โรงเรียนสายปัญญา 2 คน

– เด็ก ป.5 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ 1 คน

– เด็ก ม.1, ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2 คน

– เด็ก ม.6 โรงเรียนเซนคาเบรียล 1 คน

-เด็ก ป.5-6 โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส 1 คน

– เด็ก ม.3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 2 คน

– เด็ก ม.5 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 คน

– เด็ก ม.6 โรงเรียนสายปัญญา 3 คน

 

 

 

รับสอนพิเศษ ติวสอบ เข้า ม.1 ม.4 วิชา เลข วิทย์ ภาษาอังกฤษ ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง

ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องๆหลายๆคนกำลังตั้งหน้าเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อการสอบแข่งขันในโรงเรียนต่างๆ และรวมไปถึงน้องๆที่ต้องการเปลี่ยนโรงเรียน และต้องการติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้น้องๆเรียนอยู่ในสถาบันโรงเรียนที่ดีมีความน่าเชื่อถือ ทางสถาบัน “จุฬาติว” ได้เปิดรับสอนพิเศษติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ทั้งในรูปแบบการเรียนตัวต่อตัวตามบ้าน แถวหมอชิต ดอนเมือง เน้นไปที่ข้อสอบของโรงเรียนนั้นๆ โดยทีมสอนที่มีประสบการณ์ติวเข้มจากสนามสอบนั้นๆ

 

การเตรียมตัวสอบเข้าของน้องๆควรเริ่มเตรียมตัวร่วงหน้าก่อน 1ปี ฉะนั้นน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับ ป.5 และ ม.2 ควรเริ่มเตรียมตัวติวเข้มในวิชาที่น้องๆรู้สึกยากหรือไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่เนินๆ

 

หลักสูตรเตรียมสอบและติวเข้มสอบเข้า ม.1 ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง

– ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนหอวัง  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ม.1

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ม.1

 

หลักสูตรเตรียมสอบและติวเข้มสอบเข้า ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนหอวัง ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน  ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ  ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ม.4

– ติวเข้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ม.4

 

 

 

ติวเตอร์สอนพิเศษ “ไอจุฬาติวเตอร์” รับสอนพิเศษเลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรตามระดับชั้น ดังนี้

1.ติวเตอร์สอนพิเศษอนุบาล วิชาเลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

2.ติวเตอร์สอนพิเศษประถม ป.1-ป.6 วิชาเลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

3.ติวเตอร์สอนพิเศษมัธยมต้น ม.1 ม.2 ม.3 วิชาเลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

4.ติวเตอร์สอนพิเศษมัธยมปลาย ม.4 ม.5 ม.6 วิชาเลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

5.ติวเตอร์สอนพิเศษเตรียมสอนเข้ามหาลัย GAT PAT วิชาเลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

 

“รับสอนวิชาฟิสิกส์ระดับ ม. ปลาย โดยสอนแบบเข้าใจง่าย เข้าใจถึงที่มาของสูตร พร้อมฝึกทำโจทย์ตลอดเพื่อเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง สำหรับที่พี่จะสอนนี้เหมาะกับเด็กที่กำลังมีปัญหาฟิสิกส์อย่างมาก ฟิสิกส์ควรเป็นวิชาที่เก็บคะแนน แต่น้องกลับทำไม่ได้ น่าเสียดาย หรือไม่ควรให้ฟิสิกส์ไปถ่วงวิชาอื่น ควรมาเรียนเถอะครับ ยังไงพี่รับรองว่าน้องได้คะแนนเกินครึ่งแน่   แล้วอนาคตจะเป็นของน้องทันที่ จงทำวันนี้ให้ดี เพื่อนวันข้างหน้าที่สดใส ราคาเรื่องสอนไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกันเอง เราอยากเห็นเด็กมีความสุขกับฟิสิกส์”

 

เป็นครูพิเศษประสบการณ์สอนกว่า10 ปี จากโรงเรียนเหล่านี้

  1. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
  2. ร.ร.ราชินี
  3. ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
  4. ร.ร.สวนจิตรลดา

 

ลักษณะการสอน

  1. เน้นความเข้าใจของน้องๆเป็นหลัก
  2. สอนเป็นกันเอง
  3. มีเทคนิคเพื่อให้น้องๆเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

การติวที่บ้าน หมายถึง การที่ผู้เรียนให้ความสำคัญกับปัญหา และจุดอ่อนของตัวเอง โดยมุ่งแก้ปัญหาจุดด้อยพร้อมๆกับพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น ให้เกิดข้อดีในทุกๆด้าน จัดส่งติวเตอร์เพื่อการเรียนพิเศษที่บ้านในทุกวิชา โดยให้ติวเตอร์เป็นศูนย์กลางทางการเรียนโดยให้ผู้เรียนเสาะหาซักถามปัญหาการเรียนทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งให้บริการในการจัดสรรติวเตอร์สอนพิเศษ เรียนพิเศษ กวดวิชา ทุกวิชาทุก ระดับชั้น ภาษาอังกฤษเด็ก ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 

 

รับติวเลข สอบเข้า ม.4 ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต

รับติวเลข สอบเข้า ม.4 ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวดอนเมือง

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม.1 เลข วิทย์ ภาษาอังกฤษ ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง

รับสอนพิเศษ ติวสอบ เข้า ม.4 วิชา เลข วิทย์ ภาษาอังกฤษ ตามบ้าน ตัวต่อตัว แถวหมอชิต ดอนเมือง