พี่ติวเตอร์ดีดี สอนพิเศษ แอทโฮม ติวเตอร์ดีดี

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

พี่ติวเตอร์ดีดี สอนพิเศษ แอทโฮม ติวเตอร์ดีดีสามารถเช็คได้จากประวัติการเรียน และประสบการณ์ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าติวเตอร์คนนั้นเป็นอย่างไร ปัญหาที่ทางเราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเพราะเราจะคัดติวเตอร์ให้น้องๆ ตามคุณภาพและมาตรฐานของการสอนพิเศษตัวต่อตัว เรามีการรับสอนมากมาย เช่น รับสอนวิชาเฉพาะ วิชาชีพ อังกฤษ ไทย สังคม เลข เป็นต้น ติวเตอร์ดีดีรอน้องๆอยู่ และพร้อมที่จะส่งไปสอนถึงที่ ด้วยระบบจัดการครูสอนพิเศษที่มีการรับสอนพิเศษด้วยระบบจัดการอย่างมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ว่ารับผิดชอบน้องๆที่เรียนพิเศษสถานที่ๆใด ทีมงานสอนพิเศษเราเปิดสอนพิเศษตามบ้านเป็นแบบมืออาชีพ

ทีมติวเตอร์ดีดีของทางสถาบันเปิดรับสอนทุกๆหลักสูตร
-ทีมติวน้องติวเตอร์ดีดี แอทโฮม รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ math
-ทีมติวน้องติวเตอร์ดีดี แอทโฮม รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ sci
-ทีมติวน้องติวเตอร์ดีดี แอทโฮม รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ english
-ทีมติวน้องติวเตอร์ดีดี แอทโฮม รับสอนพิเศษภาษาไทย Thai
-ทีมติวน้องติวเตอร์ดีดี แอทโฮม รับสอนพิเศษสังคมศึกษา Social