ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ติวพร้อมฝึกทำข้อสอบยาก เทอม1

ติวเตอร์วิทย์ ม.4 ตัวต่อตัว มหาวิทยาลัยรังสิต

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ติวพร้อมฝึกทำข้อสอบยาก เทอม1 แบบเจ๋งๆ เรียนตัวต่อตัว สบายๆ แบบใกล้ชิดกับติวเตอร์สอนพิเศษ ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ทันทีเลย ติววิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม1ที่บ้านในราคาเท่าเดิมและถูกสุดๆ มีโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายให้เลือกเมื่อเรียนกันเป็นกลุ่ม 4คน ติววิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม1 ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล โดยติวเตอร์เก่งๆ แบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว !!! ติวเตอร์คัดมาจากจุฬา ธรรมศาสตร์ทั้งนั้น มีประสบการณ์ในการสอนตามบ้านมากมาย

ม. 1 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
5. การสังเคราะห์ด้วยแสง
6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและสมบัติของสาร
2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 สารละลาย
1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

ติววิทยาศาสตร์ ม.1 ติวพร้อมฝึกทำข้อสอบยาก เทอม1 ,ติววิทย์, ติวเตอร์สอนวิทย์, รับติววิทยทยาศาสตร์, รับสอนพิเศษวิทย์, สอนพิเศษตามบ้าน, สอนพิเศษวิทยาศาสตร์, สอนพิเศษวิทย์, เรียนพิเศษตัวต่อตัว, เรียนวิทย์ ม.ต้น