ติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว รับสอนอังกฤษทุกระดับชั้น

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ที่บ้าน จรัญ13

ติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว รับสอนอังกฤษทุกระดับชั้น สอนด้วยความเข้าใจ มีเทคนิคการสอน เวลาเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ ครูติวเตอร์ใจดี มีวิธีการสอนดี เป็นกันเอง รับรองความรู้หลังจบคอร์สต้องดีขึ้น100% มีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ติวภาษาอังกฤษกับติวเตอร์เก่งๆ ติวได้ผลแน่นอน สามารถอ่านได้แปลออก พูดคุยสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถออกแบบตารางการเรียนภาษาอังกฤษได้เอง สอนตามความต้องการของผู้เรียนสามารถสามารถสอบถามและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก Grammar ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐาน จนกระทั้งเน้น Conversation ระดับสูงได้เลย

ครูติวอังกฤษของเราที่จะจัดส่งไปสอนเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ มีความรู้ทั้งในหลักแกรมม่า Reading Writing Listening และSpeaking อย่างสูง มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและความสามารถในการสอนอย่างมาก รับรองความพอใจทุกหลักสูตร ถ้าไม่พอใจกับการสอนยินดีเปลี่ยนติวเตอร์ให้ฟรี

 

ระดับชั้นติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

  •     รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว อนุบาลพื้นฐาน
  •     รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ประถม ป.1 – ป.6
  •     ติวข้อสอบภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4
  •     สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ม.ต้น ม.1- ม.3 เน้นผู้เรียนเข้าใจ อยากแท้จรง
  •     ติวสอบภาษาอังกฤษตัวต่อตัว cu-tep, tu-get ,smart1, gat, และสอบวัดระดับทุกวิชา