ติวบัญชีตัวต่อตัว ระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

ติวบัญชี มหาลัย, กวดวิชาบัญชี มหาลัย,   สอนพิเศษบัญชี มหาลัย, กวดวิชาบัญชี ที่บ้าน,เรียนพิเศษบัญชี มหาลัย ตัวต่อตัว, กวดวิชามหาลัย  รับติวกวดวิชาระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกวิชา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ อาทิ กวดวิชาแคลคูลัส (calculus)    กวดวิชาสถิติ (stat)   กวดวิชาเศรษฐศาสตร์  กวดวิชากฎหมาย พื้นฐาน กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาชีวะ ฯลฯ

 

สอนพิเศษ โดย ติวเตอร์มหาลัย จากคณะต่างๆ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตร ศิลปากร เป็นต้น เรามีติวเตอร์ที่ถนัดเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ คอยให้คำปรึกษา เสริมความเข้าใจให้มากขึ้น สำหรับ น้องๆ ที่ยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนในมหาวิทยาลัย ในทุกๆคณะ เพื่อเตรียมสอบกลาง ปลายภาค

 

ติว บัญชี มหาลัย หลักสูตรที่สอน

•บัญชี 1 บัญชี 2 (สำหรับคณะบริหารธุรกิจ)

•บัญชีขั้นต้น

•บัญชีขั้นกลาง 1

•บัญชีขั้นกลาง 2

•บัญชีการเงิน

•บัญชีต้นทุน

•บัญชีบริหาร

•บัญชีเพื่อการจัดการ

•หลักการบัญชี

•ภาษีอากร

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้