ครูสอนตัวต่อตัว แถวตลาดบองมาร์เช่

เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว ตลิ่งชัน

ครูสอนตัวต่อตัว แถวตลาดบองมาร์เช่

บริการครูสอนตัวต่อตัว แถวตลาดบองมาร์เช่ ครูสอนพิเศษตามบ้าน แถวตลาดบองมาร์เช่ และให้บริการติวเตอร์ที่เข้าใจง่ายราคาถูกและเห็นผลเร็ว จากที่น้องๆไม่ชอบวิชาไหน น้องๆจะต้องชอบขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วบริการของเรายังเป็นบริการดีๆที่มีการแจ้งผลการเรียนในแต่ละสัปดาห์ให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทราบอีกด้วย ถึงผลการเรียนของน้องๆว่าเป็นอย่างไร

 

วิชาที่เราสอน

  • สอนคณิตศาสตร์ สำหรับน้อง ป.1-6 ม.1-6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
  • สอนวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ป.1-6 ม.1-6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
  • สอนวิชาฟิสิกส์ สำหรับน้อง ม.1 – ม.6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
  • สอนวิชาชีวะ สำหรับน้อง ม.1-6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
  • สอนวิชาเคมี สำหรับน้อง ม.1-6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
  • ติวเพื่อสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชั้นนำและมหาวิทยาลัย
  • รับติวนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติที่ต้องการปรับพื้นฐาน

 

 

เปิดรับสอนพิเศษตามบ้าน แถวตลาดบองมาร์เช่ ทุกวิชา น้องๆทุกคนในสมัยนี้ต้องมีงานอดิเรกคือการเรียนพิเศษ เพราะ ณ ตอนนี้การแข่งขันทางการศึกษามีความสูงและตึงเครียดมากจากการกำหนดหลักสูตรของกระทรวงที่ไม่แน่ไม่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด รวมทั้งระบบการเรียนการสอนที่ยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอน บวกกับระบบการสอบการวัดคะแนนที่ยังเหมือนเป็นการทดลองอยู่ ด้วยเหตุนี้เองน้องๆหลายๆคนจึงพึ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว แถวตลาดบองมาร์เช่ เข้าช่วยเพราะพี่ๆจากเราสามารถแจ้งข่าวสารให้น้องๆรู้ทัน และเตรียมตัวรับมือกับระบบการศึกษาไทย

 

บริการจัดหาครูสอนพิเศษตามบ้าน แถวตลาดบองมาร์เช่ ครูสอนพิเศษที่บ้าน เปิดรับสอนในทุกหลักสูตร ภาคไทยปกติ ภาคอินเตอร์ หลักสูตรEp (English Program) หลักสูตร2ภาษา(Bilingual) รับสอนในทุกวิชาเพราะเรามีติวเตอร์คุณภาพสอนตัวต่อตัวเฉพาะสายวิชานั้นๆ และน้องๆสามารถระบุความต้องการครูสอนพิเศษได้ว่าต้องการแบบไหน ผู้ชายหรือผู้หญิง คณะอะไร จบจากมหาวิทยาลัยไหน

 

 

รูปแบบการสอนในแต่ละระดับ

  1. สำหรับเด็กเล็กรับปูพื้นฐานให้ได้ทุกวิชาเลย โดยเฉพาะวิชา ภาษาไทย ฝึกอ่าน ฝึกเขียนให้คล่องได้ วิชาคณิตศาสตร์ นับเลข บวกลบเลข เป็นพื้นฐาน เพื่อการสอบเข้าเรียน ในชั้นประถม และรับสอนการบ้านน้องๆด้วย

 

  1. สำหรับน้องๆ ชั้นประถม รับติวเพิ่มเกรด เพื่อสอบแข่งขัน สอนการบ้าน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม

 

  1. น้องมัธยม รับติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรด ใช้สอบ โอเนต Gat Pat วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีวะ

 

 

 

 

 

ครูสอนตัวต่อตัว แถวตลาดบองมาร์เช่

ครูสอนพิเศษตามบ้าน แถวตลาดบองมาร์เช่

รับสอนพิเศษตามบ้าน แถวตลาดบองมาร์เช่

จัดหาครูสอนพิเศษตามบ้าน แถวตลาดบองมาร์เช่